Наука технології інновації №3(3)-2017, 23-29 с

PDF

Поєдинок Наталія Леонідівна — д-р біол. наук, с.н.с. Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-60; n.poyedinok@gmail.com

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТІВ ТА ВІДБОРУ ІННОВАЦІЙ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Резюме. У статті представлено аналіз організації та проведення процедури науково-технічної експертизи проектів і відбору інновацій у деяких країнах Європи — членах Євросоюзу. Висвітлено різні форми реалізації експертної діяльності та різноманітні методи залучення висококваліфікованих фахівців. Представлено критичні зауваження по суті цієї процедури, які обґрунтовують необхідність повного інформування заявників про результати експертизи, перегляду умов оплати праці експертів, відходу від принципу анонімності.

Ключові слова: науково-технічна експертиза, інновації, науковотехнічні програми й проекти, експертна оцінка.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Дивуева Н.А. Анализ зарубежного опыта организации отбора инноваций на основе научно-технической экспертизы / Н.А. Дивуева. — Наука и современность. — 2015. — № 36. — С. 198–204.
2. Дивуева Н.А. Аналитический обзор зарубежной практики организации отбора инноваций на основе научно-технической экспертизы в процессе формирования и реализации государственной политики / Н.А. Дивуева, І.П. Куркина. — Инноватика и экспертиза. — 2015. — № 15. — С. 8–13.
3. Єгоров І.Ю. Законодавство та методичні основи організації і проведення наукової та науково-технічної експертизи / І.Ю. Єгоров, А.В. Гонорська, В.О. Яценко, О.В. Андрущакевич ; під загальною ред. В.П. Чеботарьова. — К. : ДІНТІЕ, 2012. — 168 с.
4. The Government Office for Science / Department for Business Innovation & Skills, 2015 [electronic resource]. — Access: www.gov.uk/go-science.
5. High-Tech Strategy 2020 for Germany / Federal Ministry of Education and Research — BMBF, 2015 [electronic resource]. — Access: http://www.bmbf.de/en/6618.php.
6. Водяницкая Е.А. Регулирование экспертизы научных проектов в Немецком научно-исследовательском сообществе / Е.А. Водяницкая. — Науковедение. — 2012. — № 26 — С. 227–234.
7. Wahlordnung für die Wahl der Mitglieder der Fachkollegien der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) [electronic resource]. — Access: http://www.dfg.de/formulare/70_01/index.jsp.
8. [electronic resource]. — Access: http://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/fachkollegien/amtsperiode_2012_2015/inde
x.jsp.
9. Rahmengeschäftsordnung für die Fachkollegien (RahmenGO), in der ab 01.05.2010 geltenden Fassung (Beschluss des Senats der DFG vom 29.04.2010) [electronic resource]. — Access: http: //www.dfg.de/formulare/70_02/index.jsp.
10. Справочник по вопросам научно-технологического сотрудничества Европейского Союза, стран — членов ЕС и Российской Федерации (2012) [Электронный ресурс] / Представительство Европейского союза в России. — 2015. — Режим доступа: http://eeas.europa.eu/delegations/russia/more_info/publications/index_ru.htm.
11. Organization / Swiss National Science Foundation (SNSF), 2015 [electronic resource]. — Access:
http://www.snf.ch/en/theSNSF/organisation/Pages/default.aspx.
12. Stages in the evaluation procedure for project funding // Swiss National Science Foundation (SNSF), 2015 [electronic resource]. — Access: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/allg_gesuchsbehandlung_e.pdf.