Наука технології інновації №4(28)-2023, 100-106 c

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-4-10

Попович Олександр Сергійович — д-р екон. наук, голов. н. с., ДУ “Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України”, бульв. Тараса Шевченка, 60, м. Київ, Україна, 01032; olexandr.popovych@gmail.com; ORCID: 0000-0001-5906-8358

Кліменкова Віталія Ігорівна — аспірантка, ДУ “Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України”, бульв. Тараса Шевченка, 60, м. Київ, Україна, 01032; vitaklimenkova@gmail.com; ORCID: 0000-0003-2147-6369

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ПОРУШЕННЯМИ НОРМ НАУКОВОЇ ЕТИКИ В НАН УКРАЇНИ

Резюме. У статті запропоновано здійснити конкретні кроки до створення спочатку в НАН України, а згодом і в усій українській науці, дієвої системи утвердження наукової етики шляхом прийняття конкретних рекомендацій щодо реагування наукової громадськості та керівництва наукових установ на порушення принципів і норм Етичного кодексу вченого України, схваленого Загальними зборами Національної академії наук України у квітні 2009 року. На основі аналізу досвіду таких закордонних наукових організацій, як Товариство ім. Макса Планка (Німеччина), уперше в Україні розроблено основні положення проєкту додатка до згаданого Етичного кодексу та можливі механізми їх реалізації. Запропоновано окремо виділити порушення, які трапляються в процесі спілкування та співпраці в дослідницькому колективі, пов’язані з присвоєнням інтелектуальної власності, відповідальністю за достовірність отриманих результатів, а також з проявами корупції в наукових установах. Для організації етичного виховання наукової молоді, вивчення підозр щодо конкретних порушень норм наукової етики і формування пропозицій щодо відповідних санкцій у кожному науковому колективі доцільно обрати авторитетного консультанта, який за погодженням передаватиме їх на розгляд керівника інституту (подібно до того, як це зроблено в Німеччині). Для координації роботи такої системи має бути створена Комісія з питань наукової етики та академічної доброчесності при Президії НАН
України.

Ключові слова: норми наукової етики, система заходів на порушення етичних норм, Етичний кодекс
вченого України.