Наука технології інновації №4(28)-2023, 93-99 c

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-4-09

Баланчук Ірина Сергіївна — заввідділу, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (044) 521-09-81; slavira218@gmail.com; ORCID: 0000-0002-5179-7350

Михальченкова Олена Євгенівна — с. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (044) 521-09-81; alenasimchuk5566@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7784-9668

КРИТЕРІЇ ТА СИСТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ВЧЕНОГО: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Резюме. Такий метод наукового дослідження, як бібліометрія, уже багато років використовують для оцінки та аналізу окремих галузей дослідження. Однак досі чітко не сформульована структура, за якою, послуговуючись бібліометричними методами, здійснюється оцінювання результатів наукової роботи окремих дослідників. Стаття спрямована на пошук, визначення та розробку ключових показників індивідуальної діяльності вченого та факторів, які формують цю результативність.
На сьогодні найбільш вживаними та максимально зручними способами визначення ступеня результативності наукових пошуків окремих дослідників є кількість публікацій і цитувань. Проте вони далеко не повною мірою відображають ті результати, які мають дослідники з протилежних галузей знань (наприклад, фізика та лінгвістика).
Презентоване дослідження містить розробку практичних рекомендацій стосовно вибору та спрямованості окремих показників і критеріїв відповідно до сфер їх застосування (галузей наукової діяльності вченого). Отримані висновки та результати можуть бути використані як база для подальших наукових пошуків за певною тематикою, а також для розробки державних методик для індивідуального оцінювання вченого при проведенні різних заходів (наприклад, конкурсів, призначення стипендій тощо).

Ключові слова: бібліометрія, результативність, наукова діяльність, методика, система.