Наука технології інновації №4(28)-2023, 87-92 c

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-4-08

Снісаренко Олександр Олександрович — студент, Національний авіаційний університет, просп. Любомира Гузара, 1, м. Київ, Україна, 03680; +38 (098) 316-19-01; sashaffg@gmail.com; ORCID: 0009-0002-2969-2592

Михальченкова Олена Євгенівна — с. н. с., ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (044) 521-09-81; alenasimchuk5566@gmail.com; ORCID: 0000-0001-7784-9668

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЗБОРУ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ЯКОСТІ РОБОТИ ВЕБРЕСУРСІВ

Резюме. В Україні, як і в більшості країн світу, інформаційне суспільство формується як інтегроване середо­вище, процес становлення якого обумовлений технологічним, економічнім і соціальним розвитком країни. У статті представлено дієвий механізм та інструменти відстеження статистичних даних роботи вебресурсів, вплив якості роботи вебресурсів на кількість відвідувань та безпеку вебдодатків. Досліджено функціональні можливості, які має надавати подібна система. Визначено її потенціал для забезпечення постійного підвищення якості надання послуг клієнтам.
Вебресурси, зокрема сайти, бази даних або внутрішні додатки підприємств стали невіддільною складовою сучасного інформаційного середовища й одним з основних рушіїв розвитку економіки та торгівлі. Без них неможливим є швидкий обмін даними та автоматизація роботи різноманітних галузей, існування виробництва і сучасної інфраструктури. Через це якість надання послуг, що пропонують вебдодатки, а також їхня безпека є ключовим аспектом функціонування промислових галузей та інфраструктурних об’єктів, що не можуть коректно функціонувати без відповідного програмного забезпечення.
Головними цілями створення систем для збору статистичних даних якості роботи вебресурсів є: економічний розвиток і підвищення безпеки галузі, що використовує цей ресурс; підвищення якості надання послуг користувачеві шляхом оптимізації та модернізації виявлених під час роботи недоліків, а також усунення критичних помилок і уразливих місць у програмному забезпеченні.

Ключові слова: вебресурс, зовнішня доступність, моніторинг статистичних даних якості надання послуг, безпека вебресурсу, супровід програмного забезпечення, модернізація програмних систем.