Наука технології інновації №4(28)-2023, 50-61 c

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-4-05

Андрощук Геннадій Олександрович — канд. екон. наук, доц., голов. н. с., Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 200-08-76; genandro1@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0781-9740

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПАТЕНТНОЇ СИСТЕМИ ЄС: НОВАЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Резюме. Здійснено економіко-правовий аналіз запропонованих Європейською Комісією 27 квітня 2023 р.
нових правил щодо модернізації патентної системи Європейського Союзу, їхніх особливостей, проблем, перспектив і можливостей використання для України. Досліджено пропоновані Європейською Комісією положення про стандартні основні патенти, примусове ліцензування винаходів у кризових ситуаціях і перегляд законодавства про сертифікати додаткової охорони, роль Фонду МСП 2023 Ideas Powered for Business SME Fund з бюджетом у 60,1 млн євро. Його метою є підтримка малих і середніх підприємств (МСП) в ефективному управлінні їх портфелями інтелектуальної власності з метою прискорити перехід до “зелених” і цифрових технологій, а також підтримати їхнє відновлення після таких недавніх криз, як Covid-19 та наслідки російського вторгнення в Україну. Фінансова підтримка, яку українським МСП надають Європейська Комісія та EUIPO, охоплює: захист торговельних марок і промислових зразків у межах ЄС (на національному, регіональному рівнях та на рівні ЄС) в обсязі 75 % від усіх зборів до максимальної суми 1000 євро; захист патентів або пов’язаної з ними діяльності в межах ЄС (для національних і європейських патентів, зокрема унітарних) в обсязі 75 % від загальної суми зборів — до 1500 євро. Показано, що додана вартість інтелектуальної власності зростає у більшості європейських промислових екосистем. Права інтелектуальної власності, зокрема патенти, які є найважливішим не­матеріальним активом, покликані відіграти вирішальну роль у розширенні масштабів “зелених” інновацій, одночасно створюючи бізнес-обґрунтування для чистих технологій, а також сприяючи стійкій цифровій трансформації.

Ключові слова: інтелектуальна власність, патентна система, винаходи, стандартні основні патенти, примусова ліцензія, сертифікат додаткової охорони, цифрова трансформація.