Наука технології інновації №4(28)-2023, 45-49 c

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-4-04

Лі Іяо — студентка, Дунбейський університет економіки та фінансів, вул. Хейшицзяо, м. Далянь, провінція Ляонін, Китай; +86 15040274243; kesong_2021@qq.com

Чень Юань — доцент, Шеньянський технічний університет, просп. Наньпін, 6, р-н Хуннань, м. Шеньян, провінція Ляонін, Китай; 738236187@qq.com

ДОСЛІДЖЕННЯ НАДМІРНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: КОНЦЕПЦІЇ ТА МОТИВИ

Резюме. Інвестиції в економіку сприяють зростанню продуктивності. Однак надмірне завзяття серед інвесторів може призвести до надмірних інвестицій. У статті розглянуто концепції та причини надмірних інвестицій. Мотивація надмірного інвестування охоплює комплекс чинників: відхилення менеджерів від цілей власників, інформаційна асиметрія, нестандартизовані структури корпоративного управління, а також управлінські характеристики та когнітивні упередження. Розв’язання цих проблем має вирішальне значення для пом’якшення наслідків надмірних інвестицій і забезпечення більш ефективного розподілу ресурсів у компаніях.

Ключові слова: надмірні інвестиції, мотивація до надмірних інвестицій, структура корпоративного управління.