Наука технології інновації №4(28)-2023, 30-44 с

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-4-03

Купчин Артем Валерійович — д-р філософії, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, просп. Повітрофлотський, 28, м. Київ, Україна, 03049; +38 (093) 316-77-18; kupchyn.artem@ukr.net; ORCID: 0000-0003-2013-691X

Мацюк Олександр Олександрович — с. н. с., Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, просп. Повітрофлотський, 28, м. Київ, Україна, 03049; +38 (063) 506-92-34; mats72@ukr.net; ORCID: 0009-0002-1627-2038

Демченко Євген Якович — канд. техн. наук, старший дослідник, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, просп. Повітрофлотський, 28, м. Київ, Україна, 03049; +38 (095)128-30-88; 19ydemchenko@gmail.com; ORCID: 0000-0002-8743-923X

Борохвостов Ігор Валерійович — д-р техн. наук, старший науковий співробітник, Центральний науково-
дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, просп. Повітрофлотський, 28, м. Київ, Україна, 03049; +38 (050) 382-33-61; borohvostov@icloud.com; ORCID: 0000-0002-5410-7140

Мельник Олександр Дмитрович — канд. техн. наук, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, просп. Повітрофлотський, 28, м. Київ, Україна, 03049; +38 (050) 743-14-39; melniksss@ukr.net; ORCID: 0000-0002-8723-5712

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОРИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАТО

Резюме. Пропонована увазі стаття має оглядовий характер і спрямована на систематизацію, узагальнення та висвітлення науково-методичних засад НАТО до проведення технологічного форсайту з визначення проривних технологій.
У статті описано загальні підходи, основні методологічні аспекти та показники оцінювання технологій, наведено спільні та відмінні риси у форсайтах 2020 та 2023 років. Відображено процес технологічного оцінювання за циклом Гартнера та рівнями технологічної зрілості.
Окремим блоком наведено результати технологічного форсайту з горизонтом прогнозування до 2043 року. Оцінено рівні технологічної зрілості та потенційного впливу на спроможності НАТО, визначено орієнтовні часові горизонти готовності технологій. До кожного науково-технологічного напряму наведено короткий опис і показано декомпозицію на технологічні групи.

Ключові слова: проривні технології, перспективні технології, технологічний форсайт, військово-технічна політика, оборонно-промисловий комплекс, прогнозування, оцінювання технологій, цикл Гартнера, рівні технологічної зрілості.