Наука технології інновації №4(28)-2023, 16-29 с

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-4-02

Куранда Тетяна Костянтинівна — заввідділу, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (044) 521-00-02; kuranda@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-5913-4113

Швед Наталія Юріївна — канд. хім. наук, завсектору, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (044) 521-00-29; nataly.shved@icloud.com; ORCID: 0000-0001-6597-1682

Гаврис Тетяна Володимирівна — завсектору, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (044) 521-00-07; gavris@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0003-0874-2597

Осадча Анастасія Борисівна — с. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (044) 521-00-29; osadcha@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0001-5151-2901

НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ЗА СФЕРАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ З МОРСЬКОЇ ТЕМАТИКИ

Резюме. Дослідження вітчизняного наукового потенціалу з морської тематики здійснено на основі аналізу даних бази даних реєстрації Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) і дисертацій УкрІНТЕІ за період 2017–2021 рр., стану підготовки фахівців у закладах вищої освіти (ЗВО) МОН України за спеціальностями з морської тематики в розрізі шести сфер морських досліджень (1. Екологія річок, морів, океанів, прибережних територій, екологічних наслідків діяльності людини; 2. Рибне господарство; 3. Інфраструктура водного господарства; 4. Геологія та освоєння морських мінеральних та енергетичних ресурсів; 5. Виробництво машин, устаткування, засобів; 6. Логістика) за показниками: кількісної оцінки НДДКР і ди­сертацій загалом за всіма сферами, а також у розрізі сфер і тематичних напрямів, організацій – виконавців НДДКР (зведених у групи за сферами управління, до яких вони належать); динаміки кількості НДДКР та дисертацій, темпів зростання загальної кількості НДДКР і дисертацій у розрізі сфер і тематичних напрямів морських досліджень; кількісної оцінки спеціальностей, за якими проводиться підготовка наукових та інженерних кадрів із проблем морської тематики.
У статті наведено не лише загальний аналіз стану наукових досліджень, дисертаційної активності вчених і підготовки кваліфікованих спеціалістів у сфері морських досліджень, а і проставлено акценти за основними вищевказаними сферами, що стосуються водо- та морегосподарського комплексів.
За результатами аналізу НДДКР і дисертацій визначено найбільш актуальні тематичні напрями морських досліджень, до яких зокрема належать: 1.1. Екосистема річок, морів, океанів; 2.3. Аквакультура; 3.2. Гідротехнічні та гідромеліоративні споруди; 4.2. Освоєння морських мінеральних ресурсів; 6.2. Суднобудування.

Ключові слова: морські дослідження, морські екологія та біологія, рибальство, аквакультура, морська інфра­структура, гідрогеологія, суднобудування, водогосподарський комплекс, підготовка кадрів із морської тематики.