Наука технології інновації №4(28)-2023, 3-16 с

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-4-01

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; (044) 521-00-74; ntatyana@ukr.net; kvasha@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-1371-3531

Паладченко Олена Федорівна — завсектору, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; (044) 521-00-80; epalada@ukr.net; paladchenko@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-5436-1608

Молчанова Ірина Василівна — с. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (044) 521-00-80; molchanova_irina@ukr.net; ORCID: 0000-0003-1679-5621

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ СЕРЕДНЬОСТРОКОВІ ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА

Резюме. Визначення та державна підтримка пріоритетних напрямів інноваційної діяльності є одним зі шляхів забезпечення інноваційного розвитку економіки. В Україні затверджено сім стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, за якими встановлено 41 середньостроковий пріоритетний напрям загальнодержавного рівня. Запроваджено щорічний моніторинг їхньої реалізації головними розпорядниками бюджетних коштів, що забезпечує Міністерство освіти і науки України та про результати якого інформує Кабінет Міністрів України для можливого використання отриманих результатів при прийнятті відповідних урядових рішень.
Стаття присвячена результатам дослідження стану реалізації середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня у 2022 р., яке здійснено Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) на основі даних головних розпорядників бюджетних коштів.
Здійснено порівняльний аналіз отриманих результатів інноваційної діяльності середньострокових пріоритетів загальнодержавного рівня за відповідними показниками, досліджено їх динаміку. За результатами дослідження зроблено висновки про: актуальність визначених середньострокових пріоритетів у сферах транспорту, озброєння та військової техніки, сільського господарства та охорони навколишнього природного середовища; оптимізацію та підвищення результативності використання у 2022 р. коштів стратегічних напрямів, що спрямовані безпосередньо на середньострокові пріоритети за зменшення обсягів фінансування.
Запропоновано активізувати стимулювання наукового сектору до формування актуальної тематики наукових досліджень, що спрямовані на створення інноваційних розробок для забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної економіки.

Ключові слова: морські дослідження, морська екосистема, біорізноманіття, водні ресурси, біологія та екологія моря, рибальство, аквакультура, блакитна економіка, управління водними ресурсами.