Наука технології інновації №2(14)-2020, 9-15 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-2-02

Гламаздін Вадим Павлович — радник голови правління АТ “НАК “Нафтогаз України”, вул. Б. Хмельницького, 6, м. Київ, Україна, 01601; +38 (044) 586-34-15; vadym.glamazdin@gmail.com; ORCID: 0000-0003-3459-3249

Мельник Олександр Васильович — канд. екон. наук, с. н. с., керівник аналітичної служби ТОВ “Центр досліджень: енергетика і політика”, вул. Лаврська, 9, корп. 19, м. Київ, Україна, 01015; +38 (044) 280-64-57; melinik@ukr.net; ORCID: 0000-0001-5862-3022

Тонкоголосюк Володимир Миколайович — заступник генерального директора ТОВ “Центр досліджень: енергетика і політика”, вул. Лаврська, 9, корп. 19, м. Київ, Україна, 01015; +38 (044) 280-64-57; v.tonkogolosyuk@gmail.com; ORCID: 0000-0003-4469-422X

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Резюме. У досліджені здійснено аналіз сучасного стану та перспективних напрямів розвитку електроенергетичного сектору України. Висвітлено проблемні питання, які накопичувалися впродовж багатьох десятиліть. Однією з головних загроз нормальному функціонуванню електроенергетики є мала частка маневрових, пікових і напівпікових потужностей. У статті здійснено аналіз основних подій, які відбувалися впродовж 2018 р. — на початку 2020 р. в електроенергетичній галузі України. Розглянуто головні завдання, визначені Енергетичною стратегією України на період до 2035 року. Проаналізовано законодавчі ініціативи, зокрема вимог й удосконалення Закону України “Про ринок електричної енергії”, принципів роботи й основних вимог до створеного Оператора системи передачі електроенергії. Визначено причини заборгованості Гарантованого покупця на ринку електричної енергії виробникам, які працюють за “зеленим” тарифом. Визначено головні загрози провадження ринкових відносин в умовах монополізованого ринку електричної енергії. Здійснено аналіз “поправки Геруса”, яка дозволила імпорт електричної енергії з РФ. Здійснено аналіз розвитку сектору відновлюваної енергетики, який за період з 2015 р. збільшив встановлену потужність з 701 МВт до 5,4 ГВт, тобто у вісім разів. Проаналізовано основні загрози, які можуть реалізуватися в разі збільшення потужностей “зеленої” енергетики. У статті визначено, що внаслідок значно більшої вартості відпуску однієї кіловат-години електричної енергії з відновлюваних джерел відносно до інших генеруючих потужностей, їх частка в структурі тарифів багаторазово перевищує частку в структурі генерації. Здійснено огляд законодавчих новацій щодо обмеження розвитку відновлюваних джерел енергії. Проаналізовано дані Державної служби статистики України щодо динаміки цін на електричну енергію для всіх категорій споживачів з урахуванням послуг транспортування та розподілу.

Ключові слова: енергетичний сектор, паливно-енергетичні ресурси, імплементація, виробництво електроенергії, споживання електроенергії, традиційні та відновлювані джерела енергії.