Наука технології інновації №1(13)-2020, 27-31 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-1-04

Назаренко Іван Іванович — д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури, Повітрофлотський просп., 31, м. Київ, Україна, 03037; +38 (044) 241-55-48; ii_nazar@ukr.net; ORCID: 0000-0002-1888-3687

СИСТЕМНЕ ОНОВЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Резюме. У статті висвітлено проблеми підготовки фахівців та окреслено шляхи забезпечення відповідності змісту і методів здобуття освіти потребам і викликам розвитку економіки України. На засадах поглибленого та системного аналізу чинних систем освіти було визначено їхні переваги та недоліки. Запропоновано структурну схему об’єднаного закладу освіти з єдиною наскрізною програмою навчання для отримання відповідної професійної кваліфікації світового рівня. Упровадження такої системи відкриє нові можливості для підвищення ефективності освіти шляхом створення системного (кластерного) підходу до навчання з використанням структурно-логічних схем формування навчальних дисциплін.

Ключові слова: освіта, рівні акредитації, об’єднані навчальні заклади, наскрізна програма, структурно-логічні схеми, кластер.