Наука технології інновації №4(12)-2019, 41-46

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-4-05

Мельник-Мельников Петро Георгійович — канд. техн. наук, н.с. відділу менеджменту наукових досліджень та інновацій Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, вул. Васильківська, 45, Київ, Україна, 03022; +38 (044) 259-01-67; petermelnik@ukr.net; ORCID: 0000-0002-2556-4254

П’ятчаніна Тетяна Віталіївна — канд. біол. наук, с.н.с, заввідділу менеджменту наукових досліджень та інновацій Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, вул. Васильківська, 45, Київ, Україна, 03022; +38 (044) 259-01-67; tanya_pyatchanina@ukr.net; ORCID: 0000-0002-7992-995X

Огородник Анна Миколаївна — канд. техн. наук, н.с. відділу менеджменту наукових досліджень та інновацій Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, вул. Васильківська, 45, Київ, Україна, 03022; +38 (044) 259-01-67; kassmail@ukr.net; ORCID: 0000-0002-7756-7222

ДО ПИТАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПОШУКУ ІНВЕСТОРІВ УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ, ЗОКРЕМА СЕРЕД КОРПОРАТИВНИХ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ У МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІЙ ГАЛУЗІ

Резюме. Проблема пошуку інвестицій українськими вченими-інноваторами є вельми важливою, тому що венчурна індустрія в Україні є доволі молодою та слабо розвиненою в порівнянні з провідними країнами світу. У статті розглянуті питання вибору раціонального підходу для залучення інвестицій у процес комерціалізації науково-технічних розробок і результатів наукової діяльності в медико-біологічній сфері українськими науковцями. Проведено дослідження деяких відмінностей між бізнес-янголами, венчурними фондами (ВФ)
і корпоративними венчурними фондами (КВФ). Виявлено, що взаємодія з КВФ може надати декілька важливих переваг у порівнянні з іншими типами інвесторів. Для КВФ максимізація прибутку не є найголовнішим завданням. Це призводить до того, що інноватори можуть очікувати кращих фінансових результатів під час оцінювання стартапу КВФ ніж звичайним ВФ. Експерти КВФ досконало ознайомлені з ситуацією на профільному ринку та здатні одразу професійно оцінити запропоновану технологію, попри можливі помилки в пітч-презентації чи бізнес-плані. Аналіз усіх трьох груп інвесторів (бізнес-янголи, ВФ і КВФ) показав, що для українських науковців-інноваторів не менш важливими є КВФ, які (на відміну від перших двох груп потенційних інвесторів) можуть розглядати запропоновану технологію попри відсутність професійних бізнес-менеджерів, чи успішних серійних підприємців у команді, що для України нерідко трапляється. У цьому контексті отримання професійних порад чи допомоги у процесі формування команди компанії або ж потенційна можливість ліцензування постають вкрай важливими. Також актуальною є підвищена ймовірність отримати кращий фінансовий результат при інвестуванні від КВФ і те, що бренд КВФ великої транснаціональної компанії підвищить переговорну позицію з іншими фондами при наступних раундах інвестицій.

Ключові слова: комерціалізація технологій, стартапи, бізнес-янголи, венчурні інвестори, корпоративні венчурні фонди, трансфер технологій, медико-біологічна галузь.