Наука технології інновації №2(10)-2019, 34-43 с

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-2-05

Андрощук Геннадій Олександрович — канд. экон. наук, доцент, головний науковий співробітник, завлабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологий, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, вул. Казиміра Малевича, 11, корп. 4, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 200-08-76; h.androshchuk@ndiiv.org.ua

Работягова Людмила Іванівна — провідний н. с., завсектору патентного права відділу промислової власності, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, вул. Казиміра Малевича, 11, корп. 4, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 200-08-76; rli@ukr.net

ЄДИНИЙ ПАТЕНТНИЙ СУД ЄС: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

 Резюме. Існуюча в ЕС система розгляду патентно-правових спорів передбачає, що спори, які стосуються одного і того ж європейського патенту, можуть розглядатись паралельно в різних державах – членах ЄС. Щоб подібні недоліки не могли негативно впливали на прозорість і функціонування ринку, прийнято рішення ввести єдиний патент ЄС і створити єдиний патентний суд ЄС. Необхідний пакет документів (“патентний пакет”), покликаний здійснити найбільш істотні зміни в правовому регулюванні охорони та захисту винаходів у ЄС за останні 40 років. У статті розглянуто роль і місце Єдиного патентного суду (UPC) в патентній системі ЄС. Проаналізовано організаційні та економіко-правові аспекти створення та функціонування спеціалізованого патентного суду з виключною юрисдикцією для судових процесів, пов’язаних із європейськими і єдиними патентами ЄС: структуру суду; склад суддів; мову процесів; фінансову діяльність; організаційні та процедурні положення; судові витрати і збори. Підкреслюється, що економічний фактор є ключовим у забезпеченні ефективного існування патентної системи ЄС. Досвід створення Єдиного патентного суду буде цікавим Україні, яка обрала шлях зі створення спеціалізованого суду в сфері інтелектуальної власності, адже приблизно п’ята частина Угоди про Асоціацію з ЄС стосується уніфікації законодавства України та ЄС щодо інтелектуальної власності.

Ключові слова: європейський патент, єдиний патент ЄС, єдиний патентний суд, економічний фактор, патентна система ЄС, патенті спори, судові витрати і збори.