Наука технології інновації №2(10)-2019, 23-33 с

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-2-04

Євтушенко Віра Михайлівна — с.н.с. УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-24; evtush@uintei.kiev.ua

НАУКОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ
У СФЕРІ «LIFE SCIENCES» У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

Резюме. Стаття присвячена дослідженню стану та тенденцій публікаційної активності учених України і провідних країн світу у сфері наук про життя (Life Sciences). За базу досліджень використані дані Web of Science Core Collection (WoS CC), інформаційно-аналітичні програми Journal Citation Report (JСR) і InCites, а також класифікатори наукових галузей, розроблені для структурування публікаційного потоку наукових документів і журналів у цих інформаційних ресурсах – Web of Science Categories і Research Areas. У статті представлено результати авторського дослідження щодо публікаційних показників науковців України і провідних країн світу за період 2008–2018 рр. у сфері «Life Sciences» за даними міжнародної наукометричної бази даних Web of Science. Аналіз публікаційної активності в розрізі галузей науки може потенційно свідчити про найбільш пріоритетні шляхи науково-технічного розвитку країни та про відповідність світовим дослідницьким пріоритетам. Результати такого дослідження можна використовувати при визначенні та коригуванні пріоритетних напрямів наукових досліджень. Зроблено висновки про зростання показників публікаційної активності наукових робіт у сфері «Life Sciences». Виявлено тенденцію значного зростання їх кількості і в Україні, але вітчизняні дослідження представляють не всі напрями «Life Sciences» з-поміж найбільш перспективних для зарубіжних учених.

Ключові слова: наукова сфера, глобальна наука, публікаційна активність, бібліометричний аналіз, дисциплінарна структура науки, міжнародні бібліометричні бази даних.