Наука технології інновації №2(10)-2019, 15-22 с

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-2-03

Жукович Інна Анатоліївна – канд. екон. наук, провідний науковий співробітник ДУ  “Центр оцінювання діяльності наукових установ та наукового забезпечення розвитку регіонів України НАН України”, вул. Володимирська, 54, м. Київ, Україна, 01031; +38 (044) 239-67-91; jukovich@ukr.net

Єгоров Ігор Юрійович – чл.-кор. НАН України, заввідділом ДУ “Інститут  економіки і прогнозування НАН України”, вул. Панаса Мирного, 26, 01011, м. Київ, Україна; 380-44-280-14-02; igor_yegorov1@ukr.net; ORCID: 0000-0002-3829-6383

УСТАНОВИ НАН УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ РЕЙТИНГУ SCIMAGO

Резюме. В умовах відсутності загальноприйнятої системи показників щодо оцінювання діяльності наукових установ, ця проблема є актуальною для розгляду. У статті розглянуто методологію побудови міжнародного рейтингу наукових установ залежно від рівня ефективності їх наукової діяльності (Scimago) та її застосування для оцінювання діяльності наукових установ НАН України. Зокрема, проаналізовано результати рейтингу Scimago за 2018 р. За результатами рейтингування визначено наукові установи різних країн, що є лідерами, а також позицію наукових установ, котрі перебувають у складі НАН України, у цьому рейтингу. Порівняно результати національного оцінювання установ НАН України, проведеного за новою Методикою оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України, з результатами рейтингу Scimago 2018. Доведено, що навіть результати бібліометричних розвідок на основі популярних і апробованих методик типу Scimago, не дають остаточного розуміння щодо діяльності установи. При цьому результати рейтингування можуть бути використані при проведенні національного оцінювання та підтверджувати обґрунтованість фінансування установ. За умови правильної інтерпретації вони дають можливість визначити якісний вклад наукової діяльності установи у розвиток  своєї галузі та науки загалом.

Ключові слова: наукова установа, науково-технічна діяльність, оцінювання, ефективність наукової діяльності, композитний індекс, рейтинг, Scimago Institution Rankings (SIR).