Наука технології інновації №1(9)-2019, 48-56 c

PDF

Абдулова Айгюн – дисертант Азербайджанського державного економічного університету, Міжнародний центр магістратури та докторантури, вул. Аббаса Сахат, 45A, м. Баку, Азербайджан; +994554027595; sabah.aygun2015@gmail.com

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ НА ПРИКЛАДІ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ І БАНКІВ

Резюме. У цій статті ми розглянемо результати впровадження інформаційних технологій у роботу відділу кадрів із метою підвищення ефективності. Сучасні відносини на підприємстві вимагають того, щоб найважливіший відділ, опосередкований інформаційними технологіями, був стратегічною, гнучкою, економічно ефективною і орієнтованою на обслуговування структурою. Ми використовуємо досвід та ініціативи підприємств і національних банків, щоб показати результати впровадження інформаційних технологій в управління персоналом. Незважаючи на те, що вплив інформаційних технологій на HRM давно привертає увагу науковців, в цій галузі в Азербайджані не проводилося емпіричних досліджень. Проведено опитування серед ІТ-менеджерів і фахівців із комерційного та банківського секторів. На основі його даних стає очевидно, що ІТ широко використовуються в організаціях для виконання функцій управління персоналом в динамічній економіці Азербайджану. Результати також показали, що, хоча ІТ певною мірою впливає на всі сектори з точки зору HRM, типи ІТ, що використовуються, значно відрізняються у своїх завданнях з набору, обслуговування та розвитку (завдання набору, обслуговування та розвитку). Наші емпіричні результати також показують, що ці структури не застосовують інформаційні технології систематично та належно чином при виконанні функцій HRM. Насамкінець ми пропонуємо кілька рекомендацій щодо вдосконалення управління, а також майбутніх досліджень.

Ключові слова: управління людськими ресурсами, кадри, HRM, ІТ, інформаційна система, кадрова ефективність на підприємствах.