Наука технології інновації №4(16)-2020, 87-92 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-4-09

Горностай Наталія Ігорівна — с. н. с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-34; gornostai@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0003-0383-7132

Михальченкова Олена Євгенівна — заввідділу ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-81; eem@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0001-7784-9668

Любарський Олександр Іванович — завсектору ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-71-55; lybarik@ukr.net; ORCID: 0000-0002-5115-2990

ІНСТРУМЕНТИ І МЕХАНІЗМИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

Резюме. В умовах необхідності сталого розвитку національної економіки та входження в групу країн, які є лідерами серед постачальників технологій, організація системи трансферу технологій, що забезпечує перехід результатів інноваційної діяльності зі стадії наукових досліджень в стадію практичного застосування, стає одним із найважливіших інструментів науково-технологічного розвитку країни. Трансфер технологій  — це доволі складна система з достатнім різноманіттям учасників і ресурсів, які є «інструментом інформаційно-комунікаційного плану». Вони постають необхідними для постійних інновацій у сучасній економіці. У статті розглянуто інструменти та механізми трансферу технологій, представлено модель здійснення міжнародного трансферу технологій в УкрІНТЕІ через Автоматизовану систему формування міждержавних інформаційних ресурсів, Міжнародну технологічну платформу трансферу технологій колективного користування, Міжрегіональний офіс трансферу знань і технологій, Платформу відкритих інновацій, що є об’єктами-учасниками в експорті й імпорті інноваційних технологій і формують сучасний механізм передачі цих технологій між країнами. Досліджено процес технологічного трансферу необхідного з метою оцінки переваг, отриманих у результаті передачі технології, а також способів досягнення зазначених переваг. Автори статті представили актуальність наукових досліджень у сфері технологічної передачі, що пояснюють такими причинами: ефективна організація процесу передачі технологій сприяє збільшенню реалізації державних інноваційних програм відносно модернізації та інновацій реальної економіки; передача технологій полегшує постійний рух результатів досліджень і розробок (проєктів) у промисловий сектор економіки; ефективність технологічної передачі, що дає змогу прискорити формування науково-технологічних і виробничих зв’язків, а також зміцнити позиції національного виробництва на світовому ринку наукоємних розробок.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, трансфер технологій, наукоємні розробки, технологічна платформа, автоматизована система, міжрегіональний офіс.