Наука технології інновації №4(16)-2020, 79-86 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-4-08

Фірсова Людмила Олександрівна — заввідділення ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-89; firsova@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0003-0342-0089

Швед Наталія Юріївна — канд. хім. наук, заст. заввідділу ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-89; shved@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0001-6597-1682

Бессараб Валерій Герасимович — с. н. с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-23; vbessar@ukr.net; ORCID: 0000-0003-1687-9278

РОЛЬ ПРОЄКТУ “РОЗВИТОК МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ”
В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Резюме. У статті оцінено потенціал пілотних регіонів через дослідження, що об’єднує підприємства, наукові установи, організації, заклади вищої освіти та інші юридичні особи незалежно від форми власності, що створюють або використовують технології чи об’єкти права інтелектуальної власності або належать до інноваційної інфраструктури. Наведено заходи в рамках проєкту “Розвиток міжрегіональної мережі трансферу технологій” щодо підвищення конкурентоспроможності регіонів та підвищення їх інноваційного розвитку. Висвітлено роль цього проєкту в інноваційному розвитку регіонів.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інновації, трансфер технологій, розробки, стартапи, регіональні центри.