Наука технології інновації №4(16)-2020, 56-67 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-4-06

Овчаренко Ольга Вікторівна — канд. екон. наук, ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005; +38 (095) 028-72-00; sunylight@i.ua; ORCID: 0000-0003-2330-3234

Дубницький Володимир Іванович — д-р екон. наук, професор, ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005; +38 (099) 060-40-04; dub1945@ukr.net; ORCID: 0000-0002-3007-6116

Федулова Світлана Олександрівна — д-р екон. наук, доцент, ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005; +38 (067) 775-76-89; sveta_fedulova@ukr.net; ORCID: 0000-0002-5163-3890

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Резюме. У статті запропоновано ознайомитися зі структурою комплексного механізму забезпечення економічної безпеки регіону. У ролі методологічної основи використано узагальнену структуру механізму державного управління, яка в ролі основних елементів охоплює: мету (цілі); функції; методи реалізації функцій; інструменти методів; суб’єкти. У дослідженні актуалізовано, що визначальною складовою механізму забезпечення економічної безпеки регіону є “цілі”, а саме забезпечення рівноваги економіки регіону, попри вплив кризових явищ та внутрішніх і зовнішніх загроз, умов для підвищення якості життя та безпеки людини та навколишнього середовища, а також інтегрованості в економіку країни та економічної незалежності, раціональне використання ресурсів і використання конкурентних переваг. На засадах зазначеного механізму в дослідженні пропонується розподіл компетенцій між органами регіональної влади для забезпечення економічної безпеки регіону з метою організації системи моніторингу зазначеної безпеки. По-перше, розроблена система моніторингу економічної безпеки регіону є досить ефективним елементом регіонального управління, оскільки опирається на доступні статистичні дані; по-друге, дає змогу оцінювати об’єкт дослідження як в статиці, так і в динаміці; по-третє, надає можливість оцінювати як загальний стан справ у регіоні, так і за крупними блоками і окремими факторами. Також у досліджені запропоновано концепт-стратегію соціально-економічного розвитку Дніпропетровського регіону до 2030 р., яка охоплює елементи реалізації заходів щодо підвищення рівня економічної безпеки Дніпропетровської області.

Ключові слова: механізм, регіон, економічна безпека, компетенції, концепт-стратегія.