Наука технології інновації №4(16)-2020, 43-55 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-4-5

Шабранська Наталія Ігорівна — канд. екон. наук, с. н. с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (067) 367-90-14; tasha.stanker@gmail.com; ORCID: 0000-0001-7731-281Х

Березняк Наталія Володимирівна — с. н. с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (096) 932-07-66; bereznyak_natalya@ukr.net; ORCID: 0000-0002-0125-2213

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ ПІДТРИМКИ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СВІТІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

Резюме. Здійснено наукове дослідження напрямів формування, впровадження та підтримки науково-технологічної та інноваційної політики (НТІ політики) у високорозвинених країнах світу з метою найшвидшого подолання пандемії COVID-19 і кризових явищ, що були нею викликані. Запроваджені країнами заходи та інструменти загальнополітичного сприяння, окрім ефективного медичного та фармакологічного забезпечення, охоплюють організаційно-технічне, фінансове, соціально-економічне, інформаційне, науково-технологічне та інноваційне забезпечення. Особливу увагу приділено аналізу заходів підтримки проведення наукових досліджень, розробленню нових технологій та інновацій у визначених сферах, що спрямовані на подолання наслідків коронавірусу. Також увагу націлено на координацію дій і посилення співпраці на націо­нальному та міжнародному рівнях, а також поглиблення міжнародного науково-технологічного, виробничого та інформаційного співробітництва. Розглянуто особливості впровадження інструментів державного сприяння (пакети підтримки), зорієнтованих на інновації бізнес-структур для забезпечення їх найшвидшого виходу із кризового стану. Окреслено проведення колективних заходів на національному та міжнародному рівнях, зокрема урядових заяв і закликів до проведення спільних досліджень і надання інноваційних пропозицій для залучення інвестицій, а також відкритого обміну даними про результати наукових досліджень і розробок. У статті відібрано, проаналізовано та систематизовано за вісьмома головними напрямами і п’ятьма країнами (Велика Британія, Німеччина, Норвегія, Японія та Канада) дані Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) стосовно рішень і заходів, які запроваджено національними урядами і міжнародними організаціями для подолання пандемії, підтримки наукових і бізнес-структур у кризовий період. Згідно з результатами дослідження розроблено зведену таблицю.

Ключові слова: досвід, дослідження, заходи, зведена таблиця, інструменти підтримки інформація, координація, міжнародний рівень, науково-технологічна та інноваційна політика, національний рівень, НТІ політика, ОЕСР, пандемія COVID-19, результат, цифровізація.