Наука технології інновації №4(16)-2020, 34-42 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-4-04

Осадча Анастасія Борисівна — с. н. с. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-29; osadcha@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0001-5151-2901

Гаврис Тетяна Володимирівна — с. н. с. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-07; gavris@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0003-0874-2597

ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ “НАУКИ ПРО ЖИТТЯ, НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ НАЙПОШИРЕНІШИХ ЗАХВОРЮВАНЬ”: АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Резюме. Першоосновою найвагомішого пріоритетного напряму України “Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань” є актуальні проблеми розвитку сучасного українського суспільства, продуктивність праці в усіх сферах економіки. Раціональний розподіл коштів і високий рівень упровадження наукової (науково-технічної) продукції є рушійною силою прогресивних технологічних структурних зрушень в економіці та важливим чинником забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. У статті представлено результати авторського дослідження щодо стану реалізації одного з шести пріоритетних напрямів, що визначені Законом України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” на період до 2020 р., та 12 пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, визначених у рамках зазначеного пріоритетного напряму та затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2011 р. № 942 на період до 2020 р. (зі змінами, які внесені згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 556, якою доповнено перелік пріоритетних тематичних напрямів новими напрямами, спрямованими на забезпечення національної безпеки, підвищення обороноздатності держави, захист цивільного населення, медицини, аграрного сектору, а також уточнено редакцію низки пріоритетних тематичних напрямів).

Ключові слова: науки про життя, пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, пріоритетні тематичні напрями, науково-технічні розробки (НТР), наукова (науково-технічна) продукція (НТП), результативність.