Наука технології інновації №4(16)-2020, 26-33 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-4-03

Писаренко Тетяна Василівна — канд. техн. наук, заступник директора ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-14; pisarenko@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0001-9806-2872

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-74; ntatyana@ukr.net; kvasha@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-1371-3531

Паладченко Олена Федорівна — завсектору ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; paladchenko@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-5436-1608

Молчанова Ірина Василівна — с. н. с. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; molchanova_irina@ukr.net; ORCID: 0000-0003-1679-5621

ПРОГНОЗНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАУКОВИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАПРЯМІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦСР № 6 “ЧИСТА ВОДА ТА НАЛЕЖНІ САНІТАРНІ УМОВИ”

Резюме. Стаття присвячена висвітленню результатів форсайтних досліджень для виявлення пріоритетних напрямів наукових досліджень і технологій у галузі постачання, водоочищення, водокористування й інтегрованого управління водними ресурсами для досягнення Цілі сталого розвитку (ЦСР) № 6 “Чиста вода та належні санітарні умови”. Вказане дослідження здійснено у розрізі національних завдань зазначеної цілі трьома етапами: 1) опитування експертів-представників наукових організацій і закладів вищої освіти щодо досліджень і технологій, які може запропонувати вітчизняна наука та які є необхідними для вирішення завдань ЦСР № 6; 2) опитування експертів-практиків щодо запропонованих на першому етапі, які потрібні реальному сектору; 3) визначення конкурентоспроможності запропонованих досліджень/технологій на основі бібліометричного/патентного аналізу. Згідно з узагальненою оцінкою трьох етапів і після кластеризації всіх запропонованих напрямів наукових досліджень і технологій за цією оцінкою із 24 пропозицій за чотирма (6.1–6.4) національними завданнями ЦСР № 6 пріоритетними визначено технології: раціонального природоохоронного управління водними ресурсами на зрошуваних землях; очищення стічних вод; виготовлення питної води із морських, шахтних та підземних вод; економії водних ресурсів; методики оцінки економічних збитків унаслідок споживання неякісної питної води та контролю екологічного стану водних об’єктів.

Ключові слова: форсайт, прогнозування, водні ресурси, Web of Science, Derwent Innovation, пріоритетні напрями, науково-технологічний розвиток.