Редколегія

Головний редактор
Рева
Олексій Миколайович
д-р техн. наук, професор, головний науковий співробітник  ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», https://orcid.org/0000-0002-5954-290X
Заступники головного редактора
Камишин
Володимир Вікторович
чл.-кор. НАПН України, д-р пед. наук, канд. техн. наук, в.о. директора ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», https://orcid.org/0000-0002-8832-9470
Пархоменко
Володимир Дмитрович
д-р техн. наук, радник директора ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», https://orcid.org/0000-0001-5468-846X
Члени редакційної колегії
Верещак                      Віктор Григорович

              ………..              Дубницький Володимир Іванович

д-р техн. наук, доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», https://orcid.org/0000-0003-0914-6527 

д-р екон. наук, професор ЗВО «Український державний хіміко-технологічний університет»,  https://orcid.org/0000-0002-3007-6116

Єгоров
Ігор Юрійович
д-р екон. наук, професор, Інститут економіки та прогнозування НАН України, https://orcid.org/0000-0002-3829-6383
Півоваров
Олександр Андрійович
д-р техн. наук, професор, ректор ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», https://orcid.org/0000-0002-9062-2043
Попович
Олександр Сергійович
д-р екон. наук, с.н.с. ДУ «Інститут досліджень наук-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», https://orcid.org/0000-0001-5906-8358
Федулова  Світлана Олександрівна доктор економічних наук, доцент, професор кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ УДХТУ, http://orcid.org/0000-0002-5163-3890
Черваков
Олег Вікторович
д-р техн. наук, професор, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», https://orcid.org/0000-0002-1631-3592

Іноземні члени редакційної колегії

Гусейнова
Арзу
д-р екон. наук, Азербайджанський державний економічний університет (Азербайджан)