Редколегія

Головний редактор
Пархоменко
Володимир Дмитрович
д-р техн. наук, радник директора ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», https://orcid.org/0000-0001-5468-846X
Заступники головного редактора
Камишин
Володимир Вікторович
член-кореспондент НАПН України, д-р пед. наук, канд. техн. наук, в.о. директора ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», https://orcid.org/0000-0002-8832-9470
Писаренко
Тетяна Василівна
канд. техн. наук, заступник директора ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»
Члени редакційної колегії
Андрощук
Геннадій Олександрович
канд. екон. наук, доцент, головний н.с., завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
Верещак
Віктор Григорович
д-р техн. наук, доцент кафедри технології неорганічних речовин та екології ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», https://orcid.org/0000-0003-0914-6527
Вертій
Олексій Олексійович
радник директора ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»
Гармідер
Лариса Дмитрівна
д-р екон. наук, доцент, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Голеус
Віктор Іванович
д-р техн. наук, проф., перший проректор ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Дубницький
Володимир Іванович
д-р екон. наук, професор, ДВНЗ  «Український державний хіміко-технологічний університет», https://orcid.org/0000-0001-8583-6752
Єгоров
Ігор Юрійович
д-р екон. наук, професор, Інститут економіки та прогнозування НАН України, https://orcid.org/0000-0002-3829-6383
Кравченко
Олександр Васильович
д-р техн. наук, ДВНЗ  «Український державний хіміко-технологічний університет», https://orcid.org/0000-0003-0064-7376
Маліцький
Борис Антонович
д-р екон. наук, професор, директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
Овчаров
Валерій Іванович
д-р техн. наук, професор, ДВНЗ  «Український державний хіміко-технологічний університет»
Півоваров
Олександр Андрійович
д-р техн. наук, професор, ректор ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», https://orcid.org/0000-0002-9062-2043
Попович
Олександр Сергійович
д-р екон. наук, с.н.с. ДУ «Інститут досліджень наук-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
Соловйов
В’ячеслав Павлович
д-р екон. наук, професор, заст. директора ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
Стріха
Максим Віталійович
д-р фіз.-мат. наук, заступник міністра освіти і науки
Чеберкус
Дмитро Вікторович
канд. екон. наук, директор Департаменту науково-технічного розвитку МОН України
Черваков
Олег Вікторович
д-р техн. наук, професор, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Чмир
Олена Сергіївна
д-р екон. наук, завідувач відділу ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»,
https://orcid.org/0000-0002-9376-7344
Іноземні члени редакційної колегії
Азізов
Рустам Очільдієвич
д-р техн. наук, професор кафедри «Матеріалознавство» Таджицького технічного університету ім. академіка М.С. Осімі (Таджикистан)
Алієв
Тарбіз Насібович
д-р екон. наук, головний н.с., Інститут економіки НАН  Азербайджану (Азербайджан)
Гребенюк
Володимир
д-р хім. наук (США)
Гусейнова
Арзу
д-р екон. наук, Азербайджанський державний економічний університет (Азербайджан)
Жекеєв
Малік Касимович
д-р техн. наук, зав. кафедрою «Хімічна технологія неорганічних речовин» Східно-Казахстанського державного університету ім. М. Ауєзова (Казахстан)
Кілін
Сергій Якович
д-р фіз.-мат. наук, д-р фіз.-мат. наук, заступник представника Президіума НАН Білорусі (Білорусь)
Сможинський
Лех
професор,  Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Польща)