Наука технології інновації №1(9)-2019, 57-69 с

PDF

Куранда Тетяна Костянтинівна — заввідділу Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-02; kuranda@uintei.kiev.ua

Кочеткова Олена Петрівна — заст. заввідділу УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044)521-00-29; kochetkova@uintei.kiev.ua

Осадча Анастасія Борисівна — с.н.с. УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-29; osadcha@ukrintei.ua

МОНІТОРИНГ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМУ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Резюме. У статті представлено результати авторського дослідження напряму «Інформаційні та комунікаційні технології», що є одним із шести пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на період до 2020 р. Інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій є глобальним трендом формування інформаційного суспільства і відіграє визначальну роль для зміцнення економічної і соціальної стабільності будь-якої країни. Тому моніторинг підготовки кадрів вищої наукової кваліфікації з напряму «Інформаційні та комунікаційні технології» є актуальним для України. Авторське дослідження здійснено на основі моніторингу дисертаційних робіт, виконаних в Україні у 2011-2017 рр. Детально проаналізовано стан формування наукових кадрів із напряму «Інформаційні та комунікаційні технології». Відзначено, що кількість здобувачів наукового ступеня, які захистилися у період навчання, лишається дуже низькою і не відповідає потребам економіки, що призводить до дефіциту кваліфікованих інженерів, конструкторів і науковців у сфері ІКТ. Проведений аналіз дав можливість виявити напрями, найбільш досліджувані науковцями України, визначити основні наукові установи та ЗВО, що активніше за інших здійснюють наукові дослідження у сфері ІКТ. Отримані результати можуть бути використані органами державної влади та науковими установами при розробленні перспективних планів досліджень.

Ключові слова: пріоритетний напрям, інформаційні та комунікаційні технології, дисертаційні роботи, аспіранти, докторанти, кадрове забезпечення.