Наука технології інновації №1(9)-2019

PDF

Кірюхін Микола Михайлович — канд. фіз.-мат. наук, с.н.с., президент Спілки наукових та інженерних об’єднань України, вул. Січових Стрільців, 21, м. Київ, Україна, 04053; +38 (044) 272-42-85; +38 (044) 272-42-44; info@snio.org.ua; www.snio.org.ua

Пархоменко Володимир Дмитрович — д-р техн. наук, професор, радник в.о. директора Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-45; iiv1director@gmail.com

НАУКОВА ГРАМОТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЖИВАННЯ У СВІТІ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ          

Резюме. Метою статті є методологічне обґрунтування необхідності досліджень у сфері наукової грамотності, викладаються ідеї щодо розвитку та пропаганди наукової грамотності для збереження лідерства України у цьому напрямі в світі. Надана стисла інформація про доповіді, зроблені на Всесвітній конференції з наукової грамотності. Конференція була організована Китайською асоціацією з науки та технологій (CAST) спільно з ЮНЕСКО та Всесвітньою федерацією інженерних організацій у Пекіні в 2018 р. Надано авторське визначення терміну «наукова грамотність», а також обґрунтування необхідності розробки наукової бази у цьому напрямі. Наведені рекомендації для координації зусиль світової спільноти, що будуть спрямовані на формування наукової грамотності як інструмента виживання у світі, який змінюється.

 Ключові слова: наукова грамотність, інформація, знання, методологія, парадигма, нова людина.