Наука технології інновації №1(9)-2019

PDF

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації,  вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-26; kvasha@uintei.kiev.ua

Паладченко Олена Федорівна — завсектору УкІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; paladchenko@uintei.kiev.ua

Молчанова Ірина Василівна — с.н.с. УкІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; molchanova_irina@ukr.net

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РЕГІОНАХ: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Резюме. Проаналізовано результати дослідження інноваційної діяльності у регіонах України за пріоритетними напрямами та особливості їх реалізації. Встановлено, що на регіональному рівні середньострокові інноваційні пріоритети не затверджувалися. Водночас інноваційна діяльність здійснюється в рамках відповідних регіональних стратегій, програм, за рахунок власних коштів підприємств та організацій за тематичними напрямами стратегічних пріоритетів, середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня, визначених законодавством. Зазначено, що це є головною особливістю інноваційної діяльності на регіональному рівні порівняно із загальнодержавним і галузевим, де середньострокові пріоритети затверджено відповідними урядовими постановами та відбувається щорічний моніторинг їх реалізації. Досліджено, що у 2017 р. фінансування інноваційної діяльності у регіонах здійснювалося за тематикою усіх семи стратегічних пріоритетних напрямів з лідируючою позицією, як і в 2016 р., сфери АПК, помітною активізацією у сферах охорони навколишнього природного середовища (друга позиція порівняно з четвертою у 2016 р.), медицини (шоста позиція замість останньої у 2016 р.) та найменш активною позицією сфери транспорту. При цьому майже половина обласних державних адміністрацій не приділяє належної уваги здійсненню інноваційної діяльності за регіональними пріоритетними напрямами. За результатами дослідження зроблено висновки, що відсутність затверджених середньострокових інноваційних пріоритетів створює відповідні проблеми при реалізації єдиної науково-технічної та інноваційної політики МОН України, зокрема, для моніторингу реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на всіх рівнях. Запропоновано уповноваженим органам державної влади активізувати роботу із визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на регіональному рівні.

Ключові слова: регіони, інноваційна діяльність, регіональні середньострокові пріоритети, моніторинг, фінансування, створення технологій, передання технологій.