Наука технології інновації №1(9)-2019, 3-7 с

PDF

Березняк Наталія Володимирівна — с.н.с. Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-34; bereznyak@uintei.kiev.ua

ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛАТФОРМА СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ‒ НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІННОВАЦІЙ
В УКРАЇНІ

Резюме. Представлено короткий огляд можливостей, переваг і вимог до участі країн і регіонів у роботі Європейської платформи смарт-спеціалізації (S3), що, зокрема, дає можливість і Україні відкрити регіональний потенціал держави і здійснити промислову модернізацію на інноваційних засадах. Описано вимоги щодо розробки стратегії розумної спеціалізації та ключові принципи, на яких вона базується. Виявлено причини, за яких можна отримати доступ до інвестицій у дослідження та інновації від Європейських структурних та інвестиційних фондів (ESIF), включаючи ERDF. Розглянуто підходи до визначення пріоритетних напрямів, галузей і сфер економічної діяльності, в яких регіони або країни-учасниці мають конкурентну перевагу або потенціал для досягнення стійкого розвитку, заснованого на знаннях, і здійснення економічних перетворень, необхідних для розв’язання нагальних проблем суспільства і навколишнього середовища. Обґрунтовано необхідність і механізми запобігання ризикам при роботі на платформі S3. Для прикладу розглянуто діяльність із використанням тематичної платформи S3P Agri-Food, яка дозволяє знизити бар’єри для агропродовольчих компаній щодо доступу і впровадження новітніх розумних електронних систем і забезпечити перехід до Інтернету речей у сільськогосподарському виробництві та харчовій промисловості.

Ключові слова: агропродовольча галузь, інвестиційний фонд, інновація, кластер, МСП, платформа, смарт-спеціалізація, S3, S3P Agri-Food.