Наука технології інновації №4(8)-2018, 68-76 с

PDF

Рижова Ольга Петрівна — канд. техн. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, п-т Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005; +38 (056) 46-21-21; olgaryzhova2017@gmail.com

Голеус Віктор Іванович — д-р техн. наук, професор, перший проректор ДВНЗ “УДХТУ”, п-т Гагаріна, 8,
м. Дніпро, Україна, 49005; +38 (056) 46-21-21; holvik22@gmail.com

Кислична Раїса Іванівна — канд. техн. наук, науковий співробітник ДВНЗ “УДХТУ”, п-т Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005; +38 (056) 47-38-96; Kislichnaya.ri@gmail.com

Нагорна Тетяна Іванівна — канд. техн. наук, доцент ДВНЗ “УДХТУ”, п-т Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005; +38(056) 47-32-48; nagornaya.nti@ gmail.com

Науменко Світлана Юріївна — канд. техн. наук, доцент ДВНЗ “УДХТУ”, п-т Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005; +38 (056) 47-32-48; naymenko.su@gmail.com

ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ШИХТИ ПРИ ОТРИМАННІ СКЛОПОКРИТТІВ БІЛОГО КОЛЬОРУ

Резюме. При розгляді технології емалювання в Україні велику увагу приділяють механічним, фізичним, хімічним, естетичним і споживчим властивостям емальованих виробів різного призначення, але питанням виготовлення не надається належної уваги. Процес підготовки партії для подальшого приготування шихти вважається добре відомим і стандартним. Такі якості емальованих виробів, як виразна форма, білизна, колір емалі, якість декору зумовлюють конкурентоспроможність продукції на ринку споживчих товарів. Ці показники залежать від контролю точності кожного етапу виробництва, включаючи якість сировини (сталість хімічного складу і чистоти матеріалів, ступінь їх подрібнення, послідовність введення у шихту, тривалість перемішування). Досліджено вплив послідовності введення сировини у шихту на оптичні показники титанових скляних покриттів. Розроблено раціональну технологічну процедуру виготовлення партії, яка полягає у змішуванні на першій стадії діоксиду титану та оксиду магнію, потім натрієвої та калійної селітри та триполіфосфату натрію і лише потім піску та всіх інших компонентів. Композиція зерна матеріалів відповідала просіюванню через сито 02 (912 лунок/см2). Отримано склоемалеві покриття з високою відбивною здатністю білої поверхні (КДВ=87,1–87,2%) і хорошим блиском шару скла (КДзВ=84–85%). Розроблено скляні кришки, призначені для нанесення на сталеві вироби для побутових і технічних цілей.

Ключові слова: сировина, порядок формування шихти, скляна емаль, анатаз, оптичні характеристики, коефіцієнт дзеркального відбивання (КДзВ), коефіцієнт дифузного відбивання (КДВ)