Наука технології інновації №4(8)-2018, 36-46 с

PDF

Писаренко Тетяна Василівна — канд. техн. наук, заступник директора з науково-аналітичної роботи Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-14; tvp@uintei.kiev.ua

Куранда Тетяна Костянтинівна — заввідділу УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680;
+38 (044) 521-00-02; kuranda@uintei.kiev.ua

Кочеткова Олена Петрівна — заступник заввідділу УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-29; kochetkova@uintei.kiev.ua

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЗА ПІДСУМКАМИ МОНІТОРИНГУ

Резюме. У сучасному суспільстві організація та фінансування наукових досліджень і розробок (ДіР) стають все більш істотними чинниками розвитку економіки і підвищення її конкурентоспроможності. Аналіз обсягів фінансування ДіР у країнах світу показує, що в шістку країн-лідерів за обсягами національних бюджетів на ДіР у 2018 р. увійдуть США, Китай, Японія, Німеччина, Південна Корея та Індія, сукупна частка витрат на ДіР яких у 2018 р. становитиме 68,6%. На тлі країн-лідерів бюджет України на ДіР може виявитися неконкурентоспроможним. У статті здійснено аналіз сучасного стану та ефективності фінансового забезпечення наукових ДіР в Україні, виявлено основні тенденції та недоліки. Одним з основних показників ефективності використання бюджетних коштів на науку є науково-технічна продукція, створена в процесі виконання наукових і науково-технічних робіт та впроваджена у практику. У статті розглянуто результати моніторингу реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. Проведено аналіз динаміки створення і впровадження науково-технічної продукції за період 2013–2017 рр. Частка видатків на ДіР в Україні становить менше 0,9% від ВВП країни, що є загальноприйнятою нормою, аби держава реалізовувала основні функції: пізнавальну, економічну, соціальну та оборонну. Як наслідок, вагомий спад економіки України зумовлений недостатнім і диспропорційним фінансуванням науки, неефективною системою управління наукою, відірваністю науки від виробництва, низькою інноваційною активністю підприємств і бізнесу, що обумовлює низьку затребуваність результатів наукових досліджень економікою.

Ключові слова: наукова сфера, наукові дослідження і науково-технічні розробки, фінансове забезпечення, державний бюджет, пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, наукова (науково-технічна) продукція