Наука технології інновації №4(8)-2018, 46-57 с

PDF

Прудка Ольга Володимирівна — с.н.с. Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-67; olga_prudka@ukr.net ORCID: 0000-0001-6562-260X

ЧІЛІЙСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Резюме. Основним фактором сталого економічного зростання сьогодні є конкурентоспроможність, яка спирається на інноваційну активність реального сектору економіки. Розвиток національної економіки все частіше обумовлюється оновленням технологій, освоєнням нових ринків і організаційними нововведеннями (інституційними інноваціями). Оскільки реалізація цього курсу вимагає вироблення механізмів та інструментів підтримки державою інноваційної діяльності суб’єктів економіки, необхідно вивчати успішний світовий досвід. Особливо цінним є аналіз досвіду із розвитку організаційних нововведень, використання яких дає можливість істотно просунутися у сфері створення інновацій, підвищити конкурентоспроможність підприємств реального сектору економіки і національної економіки загалом. У статті наведено огляд чілійської державної політики в сфері науки, техніки та інновацій, де національна інноваційна система (НІС) використовується як точка відліку. Також продемонстрована динаміка зміни ключових показників, які характеризують розвиток НІС. Показано еволюціонування чілійської НІС, яке спирається на розробку нових і вдосконалення наявних офіційних документів і нормативних актів, що визначають основні напрями сталого інноваційного розвитку країни. Зроблено висновки, що економіка Чілі потребує розвитку підприємницької діяльності та інновацій, аби здійснити перехід від моделі виробництва та експорту природних ресурсів до економічної моделі, заснованої на власних технологічних досягненнях.

Ключові слова: Чілі, національна інноваційна система, інноваційна політика