Наука технології інновації №4(8)-2018, 21-26 с

PDF

Андрощук Геннадій Олександрович — канд. экон. наук, доцент, головний науковий співробітник, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологий, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, вул. Казиміра Малевича, 11, корп. 4, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 200-08-76; genandro1@gmail.com

ЕКОНОМІЧНЕ ШПИГУНСТВО: ЗРОСТАННЯ МАСШТАБІВ І АГРЕСИВНОСТІ (ЧАСТИНА ІІ)

Резюме. Здійснено економіко-правовий аналіз стану та тенденцій розвитку економічного шпигунства й захисту об’єктів ІВ у процесі міжнародного науково-технічного співробітництва та трансферу технологій. Показано (на прикладі США) роль держави, спецслужб і керівництва підприємств у протидії економічному шпигунству. Розглянуто роль комерційної таємниці в міжнародній конкуренції як інтелектуального капіталу, базису збереження результатів інноваційної діяльності та конкурентних переваг на ринку. Наведено приклади розслідування гучних справ з економічного шпигунства за останні роки. Робиться висновок про те, що більшість розкрадань комерційної таємниці (понад 90% випадків) здійснюється інсайдерами. Запропоновано низку превентивних заходів з охорони комерційної таємниці.

Ключові слова: економічне шпигунство, інтелектуальна власність, комерційна таємниця, кібершпигунство, недобросовісна конкуренція, промислове шпигунство, національна безпека, інсайдер