Наука технології інновації №4(8)-2018, 27-35 с

PDF

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу, Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-26; kvasha@uintei.kiev.ua
Паладченко Олена Федорівна — завсектору, УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680;
+38 (044) 521-00-80; paladchenko@uintei.kiev.ua

Молчанова Ірина Василівна — с.н.с., УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; molchanova_irina@ukr.net

ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ: РЕАЛІЗАЦІЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Резюме. Стаття присвячена дослідженню того, як розпорядники бюджетних коштів реалізовували середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня в Україні. Виявлено основні проблеми та шляхи їх розв’язання для можливого використання результатів дослідження при визначенні та коригуванні пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. Наведено результати дослідження, які свідчать, що у 2017 р. із 41 затвердженого на 2017–2021 рр. середньострокового пріоритету фінансувалося 82,9% (у 2016 р. — 71,7%) за всіма стратегічними пріоритетами. Найбільше бюджетних коштів виділено на середньострокові пріоритети за стратегічним пріоритетом 4 “Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу” (72,1%), найменше — за пріоритетом 5 “Впровадження нових технологій та обладнання для високоякісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики” (0,6%). У 2017 р. порівняно з 2016 р. відбулося збільшення обсягів фінансування середньострокових пріоритетів за чотирма стратегічними: нові речовини та матеріали — 187,3%, АПК — 127,4%, охорона природного середовища — 165,6% та сфера ІКТ — у 4,3 разу, що свідчить про активізацію інноваційної діяльності у цих сферах. Видатки на середньострокові пріоритети здійснено за рахунок загального (0,7%) та спеціального (99,3%) фондів трьома розпорядниками бюджетних коштів: МОН, Мінприроди та НААН, у 2016 р. — лише за рахунок спеціального фонду. Виявлено, що основною проблемою фінансової підтримки середньострокових пріоритетів є недостатнє використання державного замовлення, інноваційних проектів і державних цільових програм. Для подолання цієї проблеми запропоновано щорічно враховувати середньострокові пріоритети при формуванні замовлень за рахунок коштів державного бюджету та розробленні державних цільових програм на відповідний рік, як це передбачено Законом України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”.

Ключові слова: фінансова підтримка, бюджетне фінансування, інноваційна діяльність, пріоритетні напрями, середньострокові пріоритети, проблеми.