Наука технології інновації №4(8)-2018, 3-12 с

PDF

Євтушенко Віра Михайлівна — с.н.с. Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-24; evtush@uintei.kiev.ua

ОГЛЯД БІБЛІОМЕТРИЧНИХ ІНДИКАТОРІВ СТАНУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ

Резюме. Одним із поширених методів оцінювання стану національної науки є вимірювання її внеску у світову науку, яке може бути проведено за допомогою бібліометричного аналізу. Методи бібліометричного аналізу дозволяють кількісно оцінювати результативність, наукову співпрацю та інші аспекти функціонування науки. Бібліометричні показники дають уявлення про динаміку науково-дослідної діяльності та допомагають вибудовувати політику і стратегію її розвитку. Розглянуто такі бібліометричні індикатори, як кількість статей і кількість їх цитування. Якщо перший показник свідчить про загальну  продуктивність учених, то другий вказує на затребуваність результатів їхніх робіт. Для релевантного вимірювання внеску у світову науку використовуються міжнародні реферативні бази даних, переважно Scopus і Web of Science (WoS). У статті представлено результати авторського дослідження щодо публікаційних показників учених України і провідних країн світу за період 2008–2017 рр. за даними Scopus та WoS. Аналіз показників публікаційної активності та цитованості наукових робіт України виявив тенденцію зростання наукових публікацій. Це свідчить про значний потенціал української науки, але водночас вітчизняні вчені мають збільшувати свою присутність у глобальних науково-інформаційних системах, аби підвищити місце України у міжнародних рейтингах.

Ключові слова: наукова сфера, глобальна наука, публікаційна активність, бібліометричний аналіз, дисциплінарна структура науки, міжнародні бібліометричні бази даних.