Наука технології інновації №4(8)-2018, 12-20 с

PDF

Паладченко Олена Федорівна — завсектору, Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; paladchenko@uintei.kiev.ua

Молчанова Ірина Василівна — с.н.с., УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; molchanova_irina@ukr.net

ПРІОРИТЕТИ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ СВІТОВИМ ТЕНДЕНЦІЯМ

Резюме. Стаття присвячена дослідженню відповідності середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня стратегічного пріоритету “Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища” світовим дослідницьким пріоритетам наукових досліджень для можливого використання результатів дослідження при визначенні та коригуванні пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. Наведено результати дослідження наукових публікацій міжнародної наукометричної бази даних Web of Science за 2011-2017 рр. з питань охорони навколишнього природного середовища, які свідчать, що переважна більшість публікацій зареєстрована за п’ятьма науковими категоріями: “Наука про навколишнє середовище” (лідер); “Екологія”; “Метеорологія і науки про атмосферу”; “Техніка, екологія”; “Водні ресурси”. Динаміка публікацій є позитивною. Топ-7 країн формують США (лідер), Китай, Німеччина, Велика Британія, Австралія, Канада та Іспанія. Україна займає 71 позицію між Перу (70 позиція) і Кіпром (72 позиція). При цьому публікації вітчизняних науковців з питань охорони навколишнього природного середовища у виданнях бази Web of Science здійснюються за передовими науковими категоріями. За тематичним профілем усі п’ять затверджених урядом середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня стратегічного пріоритету загалом відповідають світовим дослідницьким пріоритетам наукових досліджень із найвищим рівнем цитування за профілем середньострокових пріоритетів 3 “Застосування технологій замкненого циклу, технологій очищення, переробки та утилізації промислових і побутових відходів” і 5 “Застосування технологій зменшення шкідливих викидів та скидів”. За отриманими результатами зроблено висновки, що середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня стратегічного пріоритету “Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища” в Україні визначено відповідно до світових пріоритетів науково-технічної діяльності.

Ключові слова: база даних Web of Science, наукові категорії, інноваційна діяльність, середньострокові пріоритети, навколишнє середовище, публікації, цитування, відповідність.