Наука технології інновації №3(7)-2018, 73-81 с

PDF

Осадча Анастасія Борисівна — с.н.с. Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-29; osadcha@ukrintei.ua

Гаврис Тетяна Володимирівна — с.н.с. УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680;+38 (044) 521-00-07; gavris@ukrintei.ua

“ІНФОРМАЦІЙНІ І КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ” ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ

Резюме. Розвиток інформаційного середовища призводить до радикальних змін у соціально-економічній структурі людства. У сучасному світі інформаційні технології (ІТ) дедалі активніше застосовуються у різних сферах діяльності, видозмінюючи їх і надаючи соціальному та людському розвитку нових якостей, сенсів і вимірів. Система державних науково-технологічних пріоритетів виступає однією з основних рушійних сил на цьому шляху. У статті представлено результати авторського дослідження щодо стану реалізації одного з основних пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні за період 2015-2017 рр. за даними відомостей головних розпорядників бюджетних коштів.

Ключові слова: пріоритети, пріоритетні тематичні напрями, науково-технічні розробки, наукова (науково-технічна) продукція, результативність.