Наука технології інновації №3(7)-2018, 55-61 с

PDF

Сенченко Василь Васильович — канд. техн. наук, с.н.с. ДУ “Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України”, б-р Т. Шевченка, 60, м. Київ–32, Україна, 01032; +38(044) 236-99-43, seva46@ukr.net
Соловйов В’ячеслав Павлович — д–р екон. наук, канд. техн. наук, професор, заст. директора з питань науки ДУ “ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України”, б-р Т. Шевченка, 60, м. Київ–32, Україна, 01032; +38(044) 486-63-54; solovyov@nas.gov.ua

ЧОТИРИЛАНКОВА СПІРАЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЇЇ ВПЛИВ НА СТВОРЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ТЕХНОЛОГІЙ

Резюме. Проведено аналіз можливостей використання концепції чотириланкової спіралі (quadruple helix). Актуальність теми дослідження обумовлена зростаючою роллю суспільства в створенні і просуванні інноваційної продукції. Проаналізовано формування нових каналів передачі запитів споживачів інноваційної продукції до прикладної науки. Концепція чотириланкової спіралі розширює відому парадигму потрійної спіралі (triple helix). Разом із наукою, промисловістю і державою ключову роль в інноваційному процесі починає грати суспільство. Ядром четвертої спіралі в цій моделі виступають споживачі інноваційної продукції. У статті аналізуються тенденції розвитку інновацій, ініційованих споживачами інноваційної продукції. Включення у процес інноваційного розвитку економіки четвертого гравця — громадських організацій — пропонується розглядати як формування мережевої структури інноваторів. Розглянуто роль віртуальних спільнот як потужного інструменту агрегування нових знань і досвіду клієнтів, вбудовування їх в корпоративну систему прийняття стратегічних рішень. Використання таких інструментів має великий потенціал за умови, що виробники зможуть оптимально інтегрувати реальні запити споживачів в технологічні інновації.Особливого значення набуває віртуальне співробітництво в науковій сфері. Віртуальні мережеві структури (ВСС) як науковий і практичний напрям вимагають створення нових понять, наукових ідей і інструментарію. Створення їх тісно пов’язано з кібернетикою, мережевими технологіями, сучасними розділами прикладної математики, економічної теорії і психологією. В основі теорії і практики ВСС лежать сучасна економічна теорія, системний аналіз і дослідження операцій, методи оптимізації, а також інтелектуальні інформаційні технології. Показана доцільність застосування віртуальних мережевих структур як людино-машинного інтерфейсу щодо перетворення формалізованих знань у параметри управління виробничою функцією.

Ключові слова: чотириланкова спіраль, призначена для користувача функція, людино-машинний інтерфейс, канали передачі запитів до прикладної науки, віртуальні мережеві структури, дифузія і впровадження інновацій