Наука технології інновації №3(7)-2018, 3-9 с

PDF

Єгоров Ігор Юрійович — член-кореспондент НАН України, заввідділу ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, Україна, 01011; +38 (044) 280-14-02, +38 (099) 152-47-49;  igor_yegorov1@ukr.net; ORCID: 0000-0002-3829-6383

ІНДИКАТОРИ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ НАУКОВИХ ВИДАНЬ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ

Резюме. Останніми роками все більшою проблемою стає “імітація” наукової діяльності. Це, зокрема, проявляється у зростанні кількості неякісних публікацій, що містять сумнівні або просто сфальсифіковані дані тарезультати. У статті показано, як світове наукове товариство намагається протистояти цьому явищу, запро-ваджуючи різноманітні методи оцінки та контролю. Спеціальну увагу при цьому приділено аналізу ситуаціїв Україні (на прикладі журналів у галузі економіки). Запропоновано заходи, спрямовані на нейтралізаціюнегативних наслідків, пов’язаних із поширенням таких публікацій у науковій сфері.

Ключові слова: наукометричні індикатори, методи оцінювання, аналіз даних, економічні науки, рецензування, відкритий доступ