Наука технології інновації №1(5)-2018, 72-79 с

PDF

Кваша Тетяна Костянтинівна — зав. відділу, Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-26; kvasha@uintei.kiev.ua

Паладченко Олена Федорівна — зав. сектору, УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; paladchenko@uintei.kiev.ua

Молчанова Ірина Василівна — с.н.с., УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; molchanova_irina@ukr.net

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВОТЕХНІЧНОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Резюме. Стаття присвячена трансферу створених у 2016 р. за бюджетні кошти технологій як однієї із важливих складових реалізації науково-технічного та інтелектуального потенціалу України. Метою роботи є дослідження результатів трансферу технологій, аналіз напрямів інноваційної діяльності в розрізі стратегічних пріоритетів, виявлення особливостей і проблем сфери трансферу, розроблення пропозицій щодо їх розв’язання. Робота проведена у рамках інноваційного законодавства методом моніторингу на базі даних розпорядників бюджетних коштів, які здійснювали трансфер створених за бюджетні кошти технологій. Результати дослідження свідчать, що у 2016 р. трансфер технологій здійснено шляхом їх придбання (40 од.) та передання (1147 од.) за рахунок лише спеціального фонду бюджету. Лідер трансферу технологій за стратегічними пріоритетами — напрям 4 “Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу”, що є результатом найбільших обсягів у 2016 р. бюджетного фінансування цього напряму (74,5%). Останні позиції займають два стратегічних напрями: 5 “Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики” та 6 “Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища”. Такий стан за цими двома напрямами є результатом традиційно низького бюджетного фінансування, що перешкоджає створенню сприятливого середовища для трансферу технологій, а отже, ефективному використанню науково-технічного та інтелектуального потенціалу України. Запропоновано активізувати трансфер технологій та інноваційну діяльність, зокрема, за стратегічними пріоритетами 5 “Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики” і 6 “Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища” через їх врахування у подальшому головними розпорядниками бюджетних коштів при визначенні тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, державних цільових програм і окремих інноваційних проектів.

Ключові слова: розвиток, інноваційна діяльність, трансфер технологій, пріоритетні напрями, бюджетні кошти, проблеми, пропозиції.