Наука технології інновації №1(5)-2018, 57-61 с

PDF

Гохан Озкундакчі — аспірант, Бакинський інженерний університет, AZ0102, вул. Хасана Алієва, Хирдалан, Азербайджан; +(994) 50-220-13-01; gozkundakci@hotmail.com

РОЗРОБКА ІТ-СТРАТЕГІЇ НА ПІД ПРИЄМСТВІ

Резюме. Управління ІТ-програмами і проектами, архітектура підприємства та ІТ-стратегія є суміжними, взаємодоповнюючими і пересічними сферами, які забезпечують основу процесу управління портфелем ІТ-активів і проектів на підприємстві. Сучасні інформаційні технології (ІТ) стають невід’ємною складовою будь-якого підприємства. Сьогодні вони для багатьох підприємств — не просто спосіб автоматизації рутинних операцій (технологічна підкладка), а ефективний інструмент у конкурентній боротьбі. Сучасні ІТ-системи покликані швидко адаптуватися до нових потреб бізнесу і повністю відповідати архітектурі підприємства.

Ключові слова: інформація, інформаційні технології, управління, архітектура підприємства.