Наука технології інновації №1(5)-2018, 50-56 с

PDF

Мірзалієв Руслан Фізулі огли — дисертант Науково-дослідного інституту економічних реформ при Міністерстві економіки Азербайджанської Республіки, AZ1011, м. Баку, п-т Зардабі, 88А; провідний спеціаліст відділу з питань державної служби Державного екзаменаційного центру Азербайджанської Республіки; + (994) 55-677-92-55; mirruslan@gmail.com

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦІЙ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Резюме. Основна мета дослідження полягає в тому, щоб вивчити використання моделі компетенцій у сфері державної служби в передових країнах світу для формування рекомендацій майбутнього розвитку. У статті на основі таких методів дослідження, як системний підхід і порівняльний аналіз були зроблені певні висновки. Результатом дослідження є висновок, що необхідний перехід від функціонального до компетентнісного підходу в управлінні людськими ресурсами в таких сферах, як опис роботи, відбір, розвиток, оцінка діяльності та винагорода. Практична значущість дослідження полягає в тому, що рекомендації можуть бути застосовані в сфері управління людськими ресурсами в роботі відповідних органів. Новизна і оригінальність дослідження полягає в спробі застосування моделі компетенцій у сфері управління людськими ресурсами.

Ключові слова: кадрова політика, модель компетенцій, відбір персоналу, винагорода, навчання і розвиток персоналу, оцінка діяльності персоналу, управління талантами.