Наука технології інновації №1(5)-2018, 43-50 с

PDF

Джавадов Халід Раміз огли — докторант Науково-дослідного інституту економічних реформ при Міністерстві економіки Азербайджанської Республіки, AZ1011, Баку, Ясамальський р-н, пр-т Хасанбей Зардабі, 88А; +(994) 12 433-65-99, +(994) 51 304-57-47; xalidcavadov88@gmail.com

РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ

Резюме. Основою розвитку національної економіки стає формування інноваційної інфраструктури на наступні десятиліття. Щоб сформувати національну інноваційну інфраструктуру, важливо спочатку створити регіональну та координувати її на національному рівні. Інноваційна інфраструктура створить набагато більше переваг при меншій кількості ресурсів та як головний двигун інновацій робить економіку стійкішою. Попит на інноваційну інфраструктуру послідовно формується за рахунок зниження використання природних ресурсів, посилення конкуренції, більш рентабельних систем економічної безпеки, захисту навколишнього середовища, оновлення технологічних систем і створення необхідного середовища для підприємництва. Основою нової економічної системи є більш активна й інноваційна підприємницька діяльність, а промисловий сектор став центральним місцем поширення інновацій.

Ключові слова: національна інноваційна система, мале і середнє підприємництво, інноваційна діяльність, регіональна інноваційна система, інноваційна екосистема, регіональна інноваційна інфраструктура.