Наука технології інновації №1(5)-2018, 23-36 с

PDF

Осадча Анастасія Борисівна — с.н.с. Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-29; osadcha@ukrintei.ua

Євтушенко Віра Михайлівна — с.н.с. УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-24; evtush@uintei.kiev.ua

ПОКАЗНИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТНИХ ТЕМАТИЧНИХ НАПРЯМІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Резюме. Провідна роль технологічних факторів у економічному зростанні більшості країн світу реалізується, насамперед, за допомогою системи державних науково-технологічних пріоритетів. Саме вони є рушійною силою прогресивних технологічних структурних зрушень в економіці. У статті представлено результати авторського дослідження щодо реалізації пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок в Україні за даними головних розпорядників бюджетних коштів.

Ключові слова: науково-технічні розробки, науково-технологічні напрями, пріоритети, пріоритетні тематичні напрями, наукова (науковотехнічна) продукція.