Наука технології інновації №1(5)-2018, 13-22 с

PDF

Гаврис Тетяна Володимирівна — с.н.с. Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-07; gavris@ukrintei.ua

ПІДСУМКИ МОНІТОРИНГУ З УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК

Резюме. Стале економічне зростання значною мірою забезпечується завдяки використанню у виробництві наукових досліджень і розробок. Тенденції розвитку сучасної світової економіки демонструють орієнтацію державної політики на використання наукових знань як головного економічного ресурсу. Завдання повноцінно використати потенціал науки в процесі технологічної модернізації економіки є нагальним і для України. Тому проведення системного моніторингу та аналізу результативності впровадження науково-технічної продукції, створеної за рахунок державного бюджету, є особливо актуальним. У статті представлено авторське дослідження щодо створення у 2013 р. та впровадження результатів наукових досліджень і розробок протягом 2013–2016 рр.

Ключові слова: впровадження наукової (науково-технічної) продукції, бюджетне фінансування ДіР, замовники ДіР, динаміка впровадження.