Наука технології інновації №1(5)-2018, 3-13 с

PDF

Вавіліна Ніна Іванівна — с.н.с. Українського інституту науковотехнічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-03; vavilina@uintei.kiev.ua

Чаркіна Олександра Олександрівна — н.с. УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-03; charkina@ukrintei.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ ПОРІВНЯНО ЗІ СВІТОВИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ

Резюме. З розвитком глобалізаційних процесів у світовій економіці конкуренція між розвинутими країнами перетворилася на конкуренцію у сфері науки, технологій та освіти. Успішність вибору та реалізації інноваційної стратегії держав значною мірою визначається впливом вищої освіти на побудову наукоємних економічних систем. Як показує досвід провідних країн світу, найвагомішою складовою, що забезпечує існування та розвиток інноваційного потенціалу вищої освіти, є науковий сектор. Результати наукової діяльності більшості ВНЗ України недостатньо впливають на формування інноваційної моделі розвитку. Лише кілька провідних університетів мають можливість створювати науковий продукт світового рівня, роблячи вагомий внесок в економіку. За цих умов одним із пріоритетних завдань для України є посилення наукової складової у вищих навчальних закладах, підвищення результативності університетської науки. В роботі проаналізовано кадровий склад та інтелектуальний потенціал виконавців наукових досліджень вітчизняних ВНЗ, висвітлено проблеми розвитку освітянської науки, оцінено її результативність у міжнародних вимірах.

Ключові слова: освітянська наука, інноваційний потенціал ВНЗ, фактори формування якості освітянської науки, результативність науки за міжнародними показниками.