Наука технології інновації №3(3)-2017, 70-76 с

PDF

Кірюхін Микола Михайлович — канд. фіз.-мат. наук, с.н.с., президент Спілки наукових та інженерних об’єднань України, вул. Січових Стрільців, 21, м. Київ, Україна, 04053; +38(044) 272-42-85; +380 44 272 4244; snio@bigmir.net4; www.snio.org.ua

СЕРТИФІКАЦІЯ ІНЖЕНЕРІВ ТА АКРЕДИТАЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ ПРОГРАМ. СИСТЕМА НЕЗАЛЕЖНОЇ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ІНЖЕНЕРІВ (ІІ ЧАСТИНА)

Резюме. У статті розглянуто системи сертифікації інженерів, окремий розділ присвячено післядипломній освіті як важливій складовій загальної системи. Крім того, запропоновано авторське бачення модифікації існуючої системи сертифікації, яка дозволить охопити майже всю інженерну спільноту. Надано пропозиції щодо імплементації модифікованої системи, насамперед, у нашій країні.

Ключові слова: інженери, сертифікація, післядипломна підготовка.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Кірюхін М.М. Сертифікація інженерів та акредитація інженерних програм. Роль міжнародних і національних інженерних федерацій / М.М. Кірюхін // Наука, технології, інновації. — 2017. — № 2. — С. 45–52.
2. Society of Petroleum Engineers, official web-site [electronic resource]. — Access: https://www.spe.org/en.
3. European Council of Engineering Chambers, official web-site, інформація стосовно проекту, який фінансувався ЄК [electronic resource]. — Access: http://www.ecec.net/common-training-principlesfor-engineers/news.
4. International Association of Continuing Engineering Education, official web-site [electronic resource]. — Access: http://www.iacee.org/index.php.
5. European Federation of National Engineering Associations, official website; загальна інформація стосовно CPD; [electronic resource]. — Access: http://www.feani.org/site/index.php?id=143.
6. European Federation of National Engineering Associations, official website; корисні посилання стосовно CPD; [electronic resource]. — Access: http://www.feani.org/site/index.php?id=142.
7. Мала академія наук України, офіційний сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://man.gov.ua.
8. Національна Академія наук України, офіційний сайт, архів новин [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://new.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/Default.aspx.
9. Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова, офіційний сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.unaec.dp.ua.
10. Сайт Спілки наукових та інженерних об’єднань України [електронний ресурс]. — Режим доступу: www.snio.org.ua.
11. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, офіційний сайт [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kpi.ua. 12. Board of European Students of Technology, official web-site [electronic resource]. — Access: https://www.best.eu.org/index.jsp.