Наука технології інновації №3(3)-2017, 61-69 с

PDF

Андрощук Геннадій Олександрович — канд. экон. наук, доцент, головний науковий співробітник, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологий, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, вул. Казиміра Малевича, 11, корп. 4, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 200-08-76; h.androshchuk@ndiiv.org.ua

Работягова Людмила Іванівна — завідувач сектору патентного права відділу промислової власності, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, вул. Казиміра Малевича, 11, корп. 4, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 200-08-76; rli@ukr.net

РЕФОРМА ПАТЕНТНОЇ СИСТЕМИ США: АНАЛІЗ ЗМІН (І ЧАСТИНА)

Резюме. Розглянуто економіко-правові проблеми ефективності функціонування патентної системи США: генезис, аналіз стану, останніх змін і тенденцій розвитку патентної системи, особливості реформування патентного законодавства, прийняття Закону про патентну реформу “Leahy-Smith America Invents Act”. Американське суспільство приділяє велику увагу розвитку творчої діяльності населення і захисту її результатів. Патент — ефективний засіб захисту інвестицій у науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки (НДДКР), охорони прав винахідників, захисту патентоволодільця від недобросовісної конкуренції. Ключовим аспектом прийнятого Закону про патентну реформу є його міжнародна гармонізація, яка робить процес подання заявок на винаходи, проведення їх експертизи більш узгодженим із патентними відомствами інших країн. Більшість запропонованих змін наближає патентну систему США до міжнародних стандартів, що є дуже важливим для винахідників і компаній, які мають інтереси світового масштабу. Крім того, цей Закон створює нові механізми для захисту патентів і заявок у патентному відомстві в адміністративному порядку. Проаналізовано законодавчі зміни, що стосуються діяльності патентного відомства, фінансування, стягування мита, проведення прискореної експертизи заявок, роботи Палати з патентних спорів та апеляцій, нових процедур оспорювання дійсності виданих патентів, динаміки судових справ і статистики патентних суперечок у судах країни. Висвітлено проблеми патентного тролінгу та законодавчі ініціативи протидії їх негативній діяльності, а також інші питання, пов’язані з реформуванням американської патентної системи. Підкреслюється, що патентна система повинна стимулювати промисловість для розвитку нових технологій, які сприяють економічному зростанню і створенню робочих місць по всій країні, яка включає захист прав малого бізнесу і винахідників від грабіжницької політики, яка могла б перешкоджати створенню інновацій.

Ключові слова: винахідник, інновації, мито, патентна система, прискорена експертиза, патентний тролінг, стимулювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Patent quality initiative [electronic resource]. — Access: http://www.uspto.gov/patent/initiatives/patent-quality-initiative.
2. World Intellectual Property Indicators — 2016 [electronic resource]. — Access: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf.
3. Leahy-Smith America Invents Act [electronic resource]. — Access: http://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/20110916-publ112-29.pdf.
4. The US Patent System After the Leahy-Smith America Invents Act By Paul R. Gupta and Alex Feerst. Reprinted from E.I.P.R Issue 1, 2012 Sweet & Maxwell 100 Avenue Road Swiss Cottage London. NW3 3PF (Law Publishers) [electronic resource]. — Access: https://www.orrick.com/Events-and-Publications/ Documents/4466.pdf.
5. B. Zorina Khan. An Economic History of Patent Institutions [electronic resource]. — Access: https://eh.net/encyclopedia/an-economic-history-ofpatentinstitutions.
6. Винковский В.И. Обзор патентных систем отдельных стран мира в части регулирования вопросов преодоления конфликта прав заявителей // Гуманитарные научные исследования. — 2014. — № 3 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://human.snauka.ru/2014/03/6105.
7. Еременко В.И. Реформа патентного законодательства США / В.И. Еременко // Изобретательство. — 2012. — Т. 12, № 7. — С. 1–9.
8. Андрощук Г.О. Прискорена експертиза патентних заявок на зелені технології в різних юрисдикціях // Інтелектуальна власність в Україні. — 2014. — № 2. — C. 44–49.
9. Андрощук Г.О. Прискорена експертиза заявок на винаходи: зарубіжний досвід // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : Збірник матеріалів Міжнародного семінару (29 лютого — 4 березня 2016 р.) / (редкол. Ю.Л. Бошицький, Френсіс Гарі, Міхал Швантер та ін.). — Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. — С. 35–44.
10. Полонская И. Патентная реформа США: первые итоги / И. Полонская // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2012. — № 9. — С. 56–63.