Science, Technologies, Innovations №3(23) 2022, 44-51 p

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2022-3-06

Huseynov Safar Mazahir — PhD student in Economy of Technological Innovation, Economic Scientific Research Institute under The Ministry of Economy of Azerbaijan Republic, AZ1122,196 Hasan bay Zardabi, Yasamal, Baku, Azerbaijan, +994554330050, safarguseynov96@mail.ru, ORCID: 0000-0002-9531-5632

IMPACT OF R&D AND INNOVATION ON ECONOMIC DEVELOPMENT: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON AZERBAIJAN

Abstract. The purpose of the study is to investigate the impact of Research and Development (R&D) and innovation on the economic development of the Republic of Azerbaijan. For this purpose, time series analysis was applied with the help of the “EViews 12.0” application, taking R&D expenditure, the number of researchers in the country, the number of patent applications, and finally the Gross Domestic Product (GDP) data as an indicator of economic development. In addition, causality from both the number of patent applications and the number of researchers to economic growth has not been determined. In addition, causality from R&D expenditures, patent applications and researchers to economic growth in the long run has not been determined. Undetected causality hypotheses are highlighted in the article.

Keywords: Economic Growth, R&D, Innovation, VECM, Causality.

REFERENCES

 1. Raporları­76 (2012). Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD). İstanbul, Pelikan Basım.
 2. Schumpeter, J. (1976, 2003). Capitalism, Socialism and Democracy. Taylor & Francis e­Library, London: George Allen & Unwin (Publishers) Ltd.
 3. Kitapcı, İ. (2019). Joseph Schumpeter’in Girişimcilik Ve İnovasyon Anlayışı: Yaratıcı Yıkım Kavramı ve Geçmişten Günümüze Yansımaları. Uygulamalı Ekonomi Ve Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2). P. 54–74.
 4. Soete, C. F. v. L. (2005). Yenilik İktisadı. Çeviren: Ergun Türkcan, Ankara: Tübitak Yayınları.
 5. Satı, E. Z. (2013). İnovasyonu Yönetmede Kesitler: Bilgi Yönetimi/ARGE/Marka Yönetimi/Stratejik Yönetim. Ankara: Nobel Yayınları.
 6. Genç, Y. A., & Murat, Can (2010). AR&GE HARCAMALARI VE EKONOMIK BÜYÜME ILIŞKISI: PANEL VERI ANALIZI. The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, V FALL, P. 22–34.
 7. Özer M, Ç. M. (2009). ARGE Harcamaları ve İhracat İlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23. P. 39–50.
 8. Ünal T, S. N. (2013). “ARGE Göstergeleri Açısından Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslaması. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 1. P. 12–25.
 9. Schumpeter, J. (1939). Business Cycles: A Theoretical, Historical And Statistical Analysis Of The Capitalist Process. New York­Toronto­London: Mcgraw­Hill Book Company, P. 83.
 10. Hyukjoon K, P. Y. (2010). The Effects of Open Innovation Activity On Performance Of Smes:The Case Of Korea. International Journal of Technology Management, 3/4, P. 52, 236–256.
 11. Hong, J.­p. (2017). Causal Relationship Between ICT R&D Investment And Economic Growth In Korea. Technological Forecasting and Social Change, Р. 70–75.
 12. Zhou, W. a. (2007). Cointegration and Causality Between R&D Expenditure and Economic Growth in China: 1953­2004. International Conference on Public Administration, P. 869–876.
 13. Falk, M. (2007). R&D Spending in The High­Tech Sector and Economic Growt. Researchin Economics, P. 140–147.
 14. H.­K. Y.­Q. L. Wang D. H. (2013). Heterogeneous Effect of High­Tech Industrial R&D Spending on Economic Growth. Journal of Business Research, P. 1990–1993.