Наука технологии инновации №3(11) 2019

СОДЕРЖАНИЕ


Проблемы научно-технической деятельности

Пархоменко В.Д., Пархоменко О.В., Секи С. Анализ особенностей постидустриального информационно­знаниевого  социально­економического развития — 3–10   PDF

Лосицкая Т.И. Государственное регулирование экспортной деятельности — 11–21   PDF


Интеллектуальная собственность

Дмитришин В.С. Побудова системи управління інтелектуальною власністю в науковій установі. Досвід ДНУ “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини” ДУС — 22–28   PDF


Инновационная экономика

Хименко О.А., Єгоров І.Ю. Деякі аспекти управлінського рішення в інноваційній діяльності суб’єкта підприємництва  — 29–41   PDF

Баланчук І.С. Розвиток та становлення інноваційної системи в Данії. Статистичний огляд  — 42–53   PDF

Кваша Т.К., Паладченко О.Ф., Молчанова І.В. Державне регулювання інноваційної діяльності шляхом фінансової підтримки інноваційних пріоритетів — 54–61   PDF


Трансфер технологий

Мельник-Мельников П.Г., П’ятчанiна Т.В., Огородник А.М., Мазур М.Г. Аналіз досвіду закордонних офісів трансферу технологій для формування в наукових установах України ефективної системи трансферу технологій — 62–69   PDF


Информационные технологии

Рева О.М., Камишин В.В., Невиніцин А.М., Шульгін В.А. Диференціальний метод встановлення порівняльної небезпеки помилок авіадиспетчерів в професійній діяльності — 70–82   PDF